Båt

Stöldförebyggande
En enkel åtgärd är att låsa fast båten med en kätting, låsklass 3 gäller.
Monteras detta i båten ger vi rabatt på båtpremien.

Elektronisk startspärr
Rabatt på premien. T.ex Defa Startspärr

Aktivt söksystem( GPS-spårning ).
Rabatt på premien.
Idag finns en mängd olika fabrikat att tillgå.
BSB Försäkringar har idag inga krav på vilket fabrikat som skall användas.

Båtlarm
Rabatt på premien.
BSB Försäkringar har idag inga krav på vilket fabrikat som skall användas.

Utombordsmotorbåt
Mest stöldbegärliga är en utombordare.
Vi har krav på att det skall finnas ett motorlås, samt att motorn skall vara "bultad" efter anvisning från leverantören.
Var noga med att märka din motor.
När du vet med dig att båtsäsongen är över för din del, ta då upp båten omgående. De flesta stölder inträffar på höstkanten när båtar ligger kvar i vattnet och aktiviteten i hamnen har minskat väsentligt.
När båt och motor har tagits upp för vinterförvaring, bör du låsa in dessa. Är motorn monterad på båten och detta inte är inlåst kan du drabbas av en högre självrisk vid en stöld eller ett stöldförsök.

Storm
Försäkringen gäller för skador orsakad av storm.
Enligt försäkringsvillkoret,(sjöskador aktsamhetskrav), framgår det att båten skall vara förtöjd så det klarar vind och sjö som kan förekomma på platsen. Vanligtvis görs ett avdrag på ersättningen med 25% vid denna typ av skador.
Därför ber vi dig att ta upp båten när du vet att säsongen är över. Vid chans för storm och dåligt väder, titta till båten, lägg någon extra förtöjning.
Gör med andra ord det du kan för att motverka stormskador.

Vinterskador
BSB´s båtförsäkring gäller utan begränsning på tid. Har du båten sjösatt hela året bör du tänka på försäkringen inte gäller för skador orsakad av nederbörd, frost, is, fukt, mögel eller djur.

Allmänt
Lyssna på sjörapporten
Gå en förarbeviskurs
Titta i sjökorten
Att ha färska tampar är även en bra försäkringar för att få en riktigt givande båtsommar.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion