Fritidshus

Många väljer ett fritidshus långt från stress och jobb. En plats där tankarna kan samlas. Men vem skyddar huset när du är tillbaka i vardagen? Här kommer tips för att undvika frysskador.

Stäng av vattnet!
Kyla är den största orsaken till att vattenrör, WC-stolar, varmvattenberedare m.m. går sönder och orsakar vattenskador.

Stäng huvudkranen och öppna alla kranar
Töm vattenledningssystemet från vatten. Spola wc-stolen en sista gång så att vattenbehållaren töms. Även om huset har underhållsvärme under vintern är det bra att tömma vattensystemet.
Töm pumpar och vattenhydroforer.
Ta bort slangen från vattenutkastaren.
Häll spolarvätska i vattenlås under tvättställ, diskbänk, brunnar och vattenansluten WC-stol.
Töm termostatblandare. Liggande modeller kan vara svåra att tömma ordentligt. Det kan då vara bra att anlita en rörmontör för att få hjälp. Skriv i så fall upp de olika arbetsmomenten så är det lättare att göra jobbet själv nästa gång.

Varmt eller kallt inomhus?
Hus som har fuktspärr i ytterväggarna bör helst inte stå ouppvärmda under vintern. På våren, då det ibland är varmare ute än inne, kan fukt vandra in i väggarna och fastnar då på fuktspärren. Detta ökar risken för fuktskador i ytterväggarna. Hus med tjock isolering och fuktspärr i väggarna mår bäst av lite underhållsvärme under vintern. Ställ värmen på minst +15 grader.

Sist men inte minst...
Ordna tillsyn till huset om du inte har möjlighet att göra det själv. Det lönar sig på alla sätt.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion