Skydda stöldbegärlig egendom

När det gäller stöldbegärlig egendom är reglerna lite annorlunda.

För att kunna få ersättning för detta krävs att det inte lämnas kvar i båtar, bilar etc.
Det får inte heller förvaras i förråd.

Stöldbegärlig egendom är t.ex :

• Elektronik
• Sprit
• Vapen
• Föremål av ädel metall
• Antikviteter/konst
• Pälsar
• Värdehandlingar och kontanter

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion