VillaHem

Försvåra för tjuven

För att motverka inbrott finns flera olika åtgärder du kan vidta. Mycket handlar om att försvåra för tjuven att ta sig in i ditt hem. Det kan du göra genom att förbättra till exempel lås, fönster och dörrar. Du kan också installera ett larm.

Smycken
Inbrott har ökat den sista tiden och det som stjäls mest är smycken.
Guldpriset har stigit kraftigt och därför bör man känna till hur detta kan ersättas vid ett inbrott.

Utan svenskt värderingsintyg alt. inköpshandlingar är maxersättningen för vardera smycken 10 000 kronor, tillsammans max 200 000 kronor.
För att du skall kunna få full ersättning krävs inköpshandlingar eller svenskt värderingsintyg. Är dina smycken värda mer än 100 000 kronor styck, krävs en tilläggsförsäkring.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion