Småföretag

Ett företags vardag är fylld av risker. Det kan drabbas av allt ifrån skador och olyckor till skade­ståndskrav. I värsta fall kan riskerna utvecklas till allvarliga störningar i verksamheten, förlust av täck­ningsbidrag och äventyrande av verksamhetens kontinuitet.

Varje företag kräver ett särskilt försäk­ringsskydd för att hålla riskerna på en rimlig nivå. De risker som kan drabba egendomen är bl.a. brand-, inbrotts-, skadegörelse- och läckageskador.

Vi hjälper dig att bedöma riskerna och att skräddarsy en försäkring så att skyddets omfattning och självrisker är anpassade efter just ditt före­tags behov.

Vår företagsförsäkring är en flexibel paketförsäkring som ger din verksamhet ett bra grundskydd. Den är uppbyggd så att vi kan forma försäkringen individuellt för varje företag.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion