Om BSB

Bolaget, vars firmanamn är Bohuslänska Strandlägenas Brandförsäkringsförening, tecknar försäkring på villa-, villahem-, fritidshus-, fastighets-, affärs-, småföretags- och fritidsbåtförsäkringar i kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Partille i Västra Götalands län.

För att erbjuda försäkringstagarna ett fullständigt försäkringsskydd förmedlar bolaget övriga försäkringar
(motor-, liv-, pension- och större företagsförsäkringar) till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Avtal om återförsäkring finns hos Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Vi är ett ömsesidigt bolag
Det är våra kunder som är våra ägare. Det ger oss en fördel framför våra konkurrenter, som förutom kunderna ska hålla också aktieägarna nöjda. Vi kan agera mer långsiktigt och utgångspunkten för vår verksamhet är att uppfylla och överträffa kundernas behov och förväntningar. Vår mission är att med våra produkter och tjänster skapa en trygg framtid för våra försäkringstagare.

Vår lokala närvaro är vår styrka
Som lokalt försäkringsbolag kan vi ägna all kraft åt att lära känna just våra kunder och deras villkor. Vi kan skräddarsy tjänster som passar utifrån det individuella behovet. Pålitlighet och respekt är viktigt för oss i kontakten med kunderna.

Vår vision
Vi är ett lönsamt företag med låga kostnader och det naturliga valet för villa-, hem-, fritidshus-, småföretagare och båtägare i Bohuslän.

Vår affärsidé
Ett lokalt företag som med kompetens och omtanke skapar nöjda kunder genom att erbjuda attraktiva försäkringslösningar till humana priser.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion