Aktuellt

2020-02-04

Tips för en härlig säsong i fritidshuset

Några vårtips vid öppning av ditt fritidshus:

• Rensa hängrännor och rensgaller på stuprören, skräp och löv samlas ofta där under vintern.
• Se till att avrinningen från huset är i funktion.
• Rensa dräneringsbrunnar om sådana finns.
• Har du utkastare på fasaden? Kontrollera att denna inte frusit sönder.
• Kontrollera ledningar och andra vatteninstallationer inomhus för att undvika läckage när du släpper på vattnet.
• Kontrollera så att slangar till diskmaskin eller tvättmaskin inte fått skador av gnagare som råttor eller möss.

Grilla i trädgården

Tänker du elda grenar och annat trädgårdsavfall på tomten? Tänk på att kontrollera så det inte råder eldningsförbud på platsen. Välj en plats på säkert avstånd från huset och där risken för spridning är så liten som möjligt. Ha gärna en trädgårdsslang i beredskap om det finns risk för spridning av branden.

När våren kommer vill vi givetvis starta upp grillen igen. Under de senaste åren har många olyckor orsakats av att man använt sin grill för nära byggnaden. Går något galet med grillningen (till exempel att det flammar upp eller blåser ut kolgnistor) så är givetvis avståndet till byggnaden avgörande för hur stor risken är. Välj en grillplats på säkert avstånd från husen.
Och du - passa på att njuta av den underbara våren också!

2019-12-11

Nu stundar snart Lucia......

Vi på BSB försäkringar vill passa på att påminna er om att inte glömma att släcka ljusen. Ett tips! Är ni många, utse en ljusvakt.

Vi önskar er alla en God Jul & ett Gott Nytt År!

2019-11-11

Du vet väl om...

Vår kundbonus kan förbättra din ekonomi!
Med din boendeförsäkring som grund kan du bli guldkund, silverkund eller bronskund.
Det är enklare och bekvämare att samla allt under ett tak. Dessutom får du som guldkund 20% rabatt på dina försäkringar.

2019-10-07

Viktiga webbadresser

Webbadresser som kan vara bra att ha

Byggkeramikrådets branschregler för vårrum (BBV) - www.bkr.se

Svensk Byggtjänst - www.byggtjanst.se

Boverkets byggregler - www.boverket.se

Elektriska Installatörsorganisationen - www.eio.se

GVKs branschregler Säkra Våtrum - www.gvk.se

Konsumentverket, anlita hantverkare - www.konsumentverket.se

Råd och Rön - www.radron.se

Branschregler Säker Vatteninstallation - www.sakervatten.se

Måleribranchens regler för våtrum - www.vatrumsmalning.se


Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion