Aktuellt

2017-11-23

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker - och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt tillämplig i de olika medlems-staterna och att samma regler gäller inom hela unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala samhället.

2017-10-30

Vinnare av tävlingen på oktobermässan: Hur många gram väger pappersbunten?

Grattis till:
Tobias Johansson


Rätt vikt: 3 544gram
Priset: 1000kr i premieavdrag

2017-10-30

Rätt antal gem på Bomässan i Strömstad

Tävlingen - gissa antal gem:
Rätt antal gem på Bomässan i Strömstad var 1 334st.

Grattis till Gaby Selstad som gissade rätt antal!
Priset: 1000kr i premieavdrag

2017-10-30

Tack till alla som besökte oss!

Vi tackar alla som besökte oss på Oktobermässan i Kungshamn!

2017-10-28

Besök oss på Oktobermässan...

Välkomna att hälsa på oss under Oktobermässan den 28oktober!
Vi finns på plats denna dag i Idrottshallen i Kungshamn kl 09.00-16.00

Läs mer om mässan:

http://www.oktobermassan.se/


Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion