Behandling av dina personuppgifter GDPR

Med Personuppgifter avses sådana uppgifter som direkt eller indirekt går att hänföra till dig som kund eller medförsäkrad. BSB tar behandling av dina personuppgifter på största allvar och är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 införs den så kallade dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 – också kallad GDPR) vilken ställer krav på organisationer och verksamheter som behandlar personuppgifter inom EU och EES. I detta informationsblad kan du läsa hur BSB behandlar dina personuppgifter, varför vi behandlar vissa personuppgifter samt några utav de lagstadgade rättigheter du har som kund till oss.

Läs mer på länken nedan hur BSB behandlar personuppgifter:

Information om behandling av dina personuppgifter

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion