Fritidshus

Försäkringen är till för dig som äger ett fritidshus – och består av tre olika delar, som tillsammans ger ett brett och tryggt ekonomiskt skydd både när du bor i fritidshuset och när det står obevakat.

I Grundförsäkringen ingår följande:

Egendomsskador

Om något skulle hända ditt hus eller dina ägodelar.

Ansvarsförsäkring

Om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Ekonomisk hjälp om du behöver anlita advokat.

Tilläggsförsäkringar
• Allrisk byggnad (Ersätter plötsliga och oförutsedda skador på byggnaden, maximerar åldersavdraget till 10,000 kr)
• Bostadsrättsförsäkring (Gäller bostadsrätt - samt egen bekostad fast egendom)

Vanliga frågor
» Huset är byggt som ett åretrunt hus. Varför ska jag ha Fritidshusförsäkring?
Huset är försäkrat på samma sätt som ett åretrunt hus, dvs, fullvärde. Är man inte mantalskriven på adressen skall man ha en Fritidshusförsäkring.
» Vad är fullvärde?
Innebär att vi betalar kostnaden minus eventuella åldersavdrag för att återställa huset i ursprungligt skick.
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion