Hemförsäkring och Bostadsrättsförsäkring

Vår hemförsäkring täcker skador på lös egendom och vänder sig till dig som bor i hyres- eller bostadsrätt.

I Grundförsäkringen ingår följande:

Egendomsskador

Om något händer dina ägodelar.

Allrisk lösegendom

Skyddar ditt lösöre och värdehandlingar vid plötsliga och oförutsedda skador.

Ansvarsförsäkring

Om någon kräver dig på skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Ekonomisk hjälp om du behöver anlita advokat.

Överfallskydd

Ersättning vid misshandel.

Krisförsäkring

Se försäkringsvillkoret.

Skydd när du reser

Om något händer dig eller dina ägodelar på resan.

Identitetsstöld

Försäkringen gäller för dig som privatperson. Du får hjälp om någon utomstående använder
din identitet för att begå bedrägeri eller annan kriminell handling, till exempel låna pengar eller teckna abonnemang.

Vi har utökat rättsskyddsförsäkringen så att den gäller för tvister till följd av identitetsstöld.

Tilläggsförsäkringar

  • Allrisk för angivna värdeföremål (dyrare klockor, smycken etc.)
  • Utökat reseskydd ( Avbeställningsskydd, Försening, Självriskreducering samt Ersättningsresa)
  • Privatolycksfallsförsäkring
  • Bostadsrättsförsäkring (Gäller bostadsrätt- samt egen bekostad fast egendom.)


Försäkringen är till för dig som hyr din bostad – oavsett om det är hyreslägenhet, bostadsrätt, villa eller radhus – och består av olika delar, som tillsammans ger ett brett och tryggt ekonomiskt skydd.

Var gäller försäkringen Hemförsäkringen gäller inom Norden. Den gäller också som reseskydd i hela världen i 45 dagar.

För vem gäller försäkringen Hemförsäkringen gäller för dig och de i familjen som är folkbokförda på samma adress och bor i samma bostad. Är du sammanboende utan att vara gift, är det viktigt att även dessa är angivna på försäkringsbrevet Vår hemförsäkring är till för dig som bor i hyresrätt, annan hyrd bostad eller i bostadsrätt. Försäkringen skyddar i första hand din lösegendom, som tillhör dig eller ditt hushåll som privatperson och sådant som du hyr eller lånar, men den innehåller också annat skydd som ökar din trygghet, bla rese- och rättsskyddsförsäkring samt ansvars- försäkring.

Vanliga frågor
» Täcks min mobiltelefon av min hemförsäkring, t.ex. om den blir stulen eller om man tappar den i marken?
Ja, stöld ingår i din Hemförsäkring. Det finns även ett skydd som kallas "Allriskförsäkring", det är en form av otursförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador upp till 100 000 kr. Tappar man en telefon i marken så kan Hemförsäkringen ersätta denna
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion