logo
Sjöbod

Sjöbod

Jämför oss gärna - Det tål vi...
Det viktigaste med en Sjöbodsförsäkring är att den gäller för Brand och Skadegörelse.

I Grundförsäkringen ingår följande:

Brand och SkadegörelseAnsvarsförsäkringRättskyddViktigt att tänka på
För att försäkringen skall gälla även för brygga krävs det att du lägger till den i din Sjöbodsförsäkring.

Vad omfattas inte?
Försäkringen omfattar inte skador uppkommna av högvatten eller is.
Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan skydda din sjöbod!
Vanliga frågor
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion