Sjöbod

Det viktigaste med en Sjöbodsförsäkring är att den gäller för Brand och Skadegörelse.

I Grundförsäkringen ingår följande:

Brand och Skadegörelse

Ansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Viktigt att tänka på
För att försäkringen skall gälla även för brygga krävs det att du lägger till den i din Sjöbodsförsäkring.

Vad omfattas inte?
Försäkringen omfattar inte skador uppkommna av högvatten eller is.
Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan skydda din sjöbod!

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion