Villa-Hem

Villahemförsäkringen är en kombination av villaförsäkring och hemförsäkring. Den fungerar som en vanlig hemförsäkring men gäller också för skador på själva huset och tomten det står på.

I Grundförsäkringen ingår följande:

Egendomsskydd

Om något skulle hända ditt hus eller dina ägodelar.

Ansvarsskydd

Om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Rättsskydd

Ekonomisk hjälp om du behöver anlita advokat.

Överfallsskydd

Ersättning vid misshandel.

Reseskydd

Om något skulle hända dig eller dina ägodelar på resan.

Merförsäkring

Ersätter plötsliga och oförutsedda skador. "OTURSFÖRSÄKRING"

Var gäller försäkringen?
Villahemförsäkringen gäller inom Norden. Den gäller också som reseskydd i hela världen i 45 dagar.

För vem gäller försäkringen?
Villahemförsäkringen gäller för dig och de i hushållet som är folkbokförda på samma adress och bor i samma bostad som du.

Tilläggsförsäkringar
• Allrisk Byggnad (Ersätter plötsliga och oförutsedda skador på byggnaden, maximerar åldersavdraget till 10,000 kr) 
• Allrisk Special (dyrare klockor, smycken etc.)
• Utökat reseskydd (Avbest. skydd, Försening, Självriskreducering samt Ersättningsresa)
• Olycksfallsförsäkring
• Småbåt (Max 5 m, 14 hk med totalt värde 25,000 kr)
• Golfförsäkring

Vanliga frågor
» Mina barn studerar, gäller försäkringen för dem?
Barn som studerar upp till gymnasienivå ingår i försäkringen. Studerar barnen på högskola eller liknande ingår de inte. Det räckar alltså inte att de är mantalsskrivna på samma adress som Du.
» Vad är fullvärde?
Innebär att vi betalar kostnaden minus eventuella åldersavdrag för att återställa huset i samma storlek, standard och planlösning som det förstörda. I ditt försäkringsbrev så framgår det om byggnaden är fullvärdesförsäkrad.
» Ingår det sanering av myror, getingar m.m. i vår boendeförsäkring?
Enligt försäkringsvillkor med omfattning fullvärdesförsäkring, ej brandförsäkring, ingår sanering av bostadsohyra och skadedjur. För sanering, kontakta: Nomor AB på tel.0522-88550 eller via http://www.nomor.se/skadeanmalan
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion