Skadeanmälan

Har du drabbats av en mer omfattande skada ska du så snabbt du kan kontakta vår skadeavdelning för att få information om vad du ska göra och hur försäkringen gäller.

Vid akuta skador utanför arbetstid kan du få råd och hjälp av vår skadejour på telefon 0705-138020. Om vi inte kommit överens om annat ska du sedan kontakta vår skadeavdelning följande arbetsdag för att få vidare instruktioner.

Här till höger trycker du lätt ut din skadeanmälan om du har mindre skador du vill anmäla.

Otur kan drabba vem som helst!
Ibland är oturen framme och du drabbas av en skada på din egendom eller blir utsatt för ett inbrott. Oavsett vilket finns vi till för dig. Du kan anmäla det som har hänt till oss direkt på internet, telefon eller via post. Du väljer själv det som passar dig.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion